mandag 1. oktober 2012

Skrivesperre
Om skrivesperre.

Når man har skrivesperre, skal man tvinge seg selv til å fortsette og skrive.
Tro fullt og fast på at den retningen skrivingen tar er den best mulige.
Ha selvtillitt og tiltro til at man er på rett vei.
Og ikke tvile et sekund på det.

Så lett og så vanskelig...